The antiquarian bookseller.

Schrijver van verhalen en gedichten.
Anton Gerits
Eerder verschenen
Critici over de poëzie van Anton Gerits
Nieuw
Eerder verschenen

Verzamelde gedichten. Nijmegen, WLP, 2017. 478 pag. € 34,95 en is te bestellen via www.wolfpublishers.com.
De reeksen die bij verschijnen veel weerklank vonden vooral bij oudere lezers, staan uiteraard ook in deze verzamelbundel en wel de volgende reeksen:
  • Bomen
  • Tot dolen en dromen ontwaakt
  • Apologie der beschadigden
  • Ballade van de thuisloze
  • Tweezaam
  • Litanie van de Wind
  • Gedichten aan Atropos
  • Van voorbijgaande aard
In Memoriam. Nijmegen, WLP, 2015. 34 pag. € 11,95 en is te bestellen via www.wolfpublishers.com.
Deze nieuwe, zeventiende bundel gedichten van Anton Gerits (‘s-Gravenhage 1930) staat in het teken van afscheid, of liever: is een monument van afscheid.

De gedichten zijn geschreven voor en opgedragen aan de nagedachtenis van Gerits’ vrouw die in juni 2014 is overleden. Maar om de leegte aan te kunnen na dit nog schrijnende verlies heeft de dichter een afstand moeten nemen die andere lezers binnenlaat.

De beheerste verzen zinderen van een pijn die maar al te herkenbaar is voor ieder die een geliefde af heeft moeten staan. Daardoor steekt deze bundel een troostende hand uit naar anderen die moeizaam moeten leren alleen te zijn.

Hoe ouder een dichter wordt des te minder woorden heeft hij nodig om de kern te raken. Het geldt zeker ook voor Anton Gerits. In Memoriam is in zijn directheid wars van grote gebaren en daardoor des te trefzekerder. Gerits zal velen diep raken.

Jan Verhoef
Een roerend mooi vermoeden

Wat zijn wij meer dan een vermoeden
van wat wij hadden kunnen zijn,
een diersoort met vergulde handen
met zicht in helderziende ogen
en uit de ranke hals klimt taal.

Taal, een omgeslagen sjaal van woorden
waarmee wij zwaaien, draaien, vlaggen,
elkaar versieren, wurgen, blinderen,
revier en machtsdomein markeren
en onze vuist omzwachtelen.

Schoot ooit een dier of plant te kort,
bleef iemand achter bij zichzelf?
In vredesnaam gewapend tot
de tanden en witte vanen zwaaiend
zijn wij een roerend mooi vermoeden.

84 pagina’s. De winkelprijs is € 16,- en is te bestellen via www.wolfpublishers.com.

Altijd Samen, Altijd Alleen
Verzamelde natuurgedichten.
132 pagina’s en 5 platen naar werk van Hubert Bekman, Ben Gerits, Issa (Kobayashi), Adolph Menzel, Dieter Schierenberg en Carel Visser. Nijmegen, WLP, 2012. De winkelprijs is € 14,- en is te bestellen via www.wolfpublishers.com.
Bij wat er is
Met een omslag illustratie naar een schilderij van Dick Oostra.
Gedichten. Nijmegen, WLP, 2010. De winkelprijs is € 14,- en is te bestellen via www.wolfpublishers.com.
Van voorbijgaande aard
Vier reeksen in octaven geschreven. Nijmegen, WLP, 2008. De winkelprijs is € 9,95 en is te bestellen via www.wolfpublishers.com.

Sneeuwuil
Met een omslag illustratie naar M.A. Koekoek, ontleend aan Vogels van Nederland door E. D. van Oort.
(Gedichten). Amsterdam, De Beuk, 2004.

Gedichten aan Atropos
Met een omslag illustratie naar een Grieks bas-reliëf, Atropos voorstellende.
Amsterdam, De Beuk, 2003

Litanie van de wind
Met een omslag illustratie naar een ets van Ben Gerits.
(Gedichten). Amsterdam, De Beuk, 1999.

Asielbeleid
(Gedichten). Amsterdam, De Beuk, 1997.

Landschapsbeheer
(Gedichten). Amsterdam, De Beuk, 1996.

Gang van zaken
(Novellen). Utrecht, Reflex, 1984. (Onder pseudoniem Arnold Dorsten).

Alleen wanneer ik kijk
(Haiku). Eemnes, In de Fazantenhof, 1984. (In de Fazantenhof, 10).

Wie weet daarna?
(Gedichten). Bloemendaal, Stichting Dichtersgroep Dimensie, 1981. (Extra Dimensiereeks, 8).

Buikjes in het zand
(Haiku). Eemnes, De Oude Degel, 1979. – Tweede druk, 1980.

Het land van Windegang
(Een episch gedicht). Oxford, Mouette Press, 1977.

Wij water
(Gedichten) Rijswijk, De Oude Degel, 1967. (Haagse Cahiers, 6).

Muisstil
(Twee novellen). Amsterdam, P.N. van Kampen, 1965.

Kimverheffing
(Gedichten). ‘s Gravenhage, A.A.M.Stols/J.-P. Barth, 1960.

Honingzoekende
(Verhalen). ’s Gravenhage, A.A.M.Stols/J.-P. Barth, 1960.

Grondbezit
(Gedichten). ’s Gravenhage, A.A.M.Stols, 1957.

Drie wintergedichten
Oplage 50 exemplaren. 1957.

Maarten-Mark (Drie gedichten)
(Met linoleumsnede van Hubert Bekman) Oplage 30 exemplaren. 1954.